A A A

 

SERVICII MEDICALE SPITALICEȘTI AN 2022

 

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ AN 2022

                           
 1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
    a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
    b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
                           
Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
                           
  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
                           
 1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:      
     b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
    c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;    
    e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.  
                           
    1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:      
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.    
                           
                           

 

Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate

   
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat medical corespunzătoare: AN 2022
 
 
       
 
Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif pe caz rezolvat medical
-lei-
43.   J18.9 Pneumonie, nespecificată     417,73
44.   J20.9 Bronşita acută, nespecificată     168,46
45.   J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare   375,74
47.   J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată    360,39
48.   J45.0 Astmul cu predominenţă alergică   177,30
49.   J47 Bronşiectazia 355,11
51.   J84.9 Boala pulmonară interstiţială, nespecificată     381,74
    *) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.
       
       

 

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ AN 2022

Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate
         
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat corespunzătoare:
Nr. crt. Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală Cod Procedură Denumire procedură chirurgicală Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală
-lei-
15 Bronhomediastino - scopie    G02403 Fibrobronhoscopia 629,69
16 Biopsia pleurei     G03103 Biopsia pleurei 538,48
         

 

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ AN 2022

Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate
     
     
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical
     
Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif pe serviciu medical
63 Diagnosticarea  apneei de somn 238 lei/asigurat
67 Evaluarea Sindromului Post Covid-19  413,75 lei/asigurat
     
     
     
     
     
     

 

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE AN 2022

Fiecare unitate sanitară afişează numai secțiile/compartimentele contractate cu casa de asigurări de sănătate  
         
Nr. crt. Denumire secţie/compartiment Codul secţiei/ compartimentului* Tarif maximal pe zi de spitalizare 2021 (lei) Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) - 2022
8.        Pneumoftiziologie                                           1301 200.20 224.22
         
    NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2021 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 10 şi 11 a secţiei de recuperare medicală neurologie şi recuperare neuropsihomotorie prevăzute la poz. 15 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 15%.
         
         

 

Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG vor afişa următorii indicatori: AN 2022

         
  ICM 2022
(indicele de complexitate a cazurilor)
TCP 2022
 (tarif pe caz ponderat)
Tarif pe caz rezolvat  
  1 2 3=1*2  
  1.4618 1430 2090.37  
         
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate)  cu tariful pe caz ponderat (TCP).
 

 

 SERVICII MEDICALE SPITALICEȘTI AN 2021

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
            2021              
                           
 1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
    a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
    b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
                           
                           
Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
                           
  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
            2021              
                           
 1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:    
     b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
    c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;    
    e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.  
                           
                           
    1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:      
                           
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.    
                           

 

       
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
    2021  
Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate
       
       
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat medical corespunzătoare:
Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif pe caz rezolvat medical
-lei-
43.   J18.9 Pneumonie, nespecificată     417,73
44.   J20.9 Bronşita acută, nespecificată     168,46
45.   J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare   375,74
47.   J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată    360,39
48.   J45.0 Astmul cu predominenţă alergică   177,30
49.   J47 Bronşiectazia 355,11
51.   J84.9 Boala pulmonară interstiţială, nespecificată     381,74
    *) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză.
       
           
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  
    2021      
Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate
           
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat corespunzătoare:  
Nr. crt. Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală Cod Procedură Denumire procedură chirurgicală Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală
-lei-
 
15 Bronhomediastino - scopie    G02403 Fibrobronhoscopia 629,69  
16 Biopsia pleurei     G03103 Biopsia pleurei 538,48  
  NOTĂ:        
    Poziţiile 5 - 13 din tabelul de mai sus se referă la cura chirurgicală a fracturilor de piramidă nazală după un traumatism recent; nu sunt incluse corecţiile estetice.  
           
         
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE
    2021    
Fiecare unitate sanitară afişează numai secțiile/compartimentele contractate cu casa de asigurări de sănătate    
         
Nr. crt. Denumire secţie/compartiment Codul secţiei/ compartimentului* Tarif maximal pe zi de spitalizare 2021 (lei) Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
8.        Pneumoftiziologie                                           1301 200,2 224,22
         
    NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2021 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 10 şi 11 a secţiei de recuperare medicală neurologie şi recuperare neuropsihomotorie prevăzute la poz. 15 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 15%.
         
NOTA 2: Pentru secţia clinică recuperare neuromusculară, recuperare medicală, neurologie din structura Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni", secţia clinică (IV) de recuperare medicală neurologie din cadrul Institutului Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie, secţia de recuperare neuropsihomotorie pentru copii de la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. N. Robanescu" şi secţia de recuperare neurologică de la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, tariful pe zi de spitalizare este 512,96 lei/zi.
         
         
Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG vor afişa următorii indicatori:
    2021    
         
  ICM 2021
(indicele de complexitate a cazurilor)
TCP 2021
 (tarif pe caz ponderat)
Tarif pe caz rezolvat  
  1 2 3=1*2  
  1,4011 1430 2003,57  
         
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate)  cu tariful pe caz ponderat (TCP).