Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stare de alerta

Programarea online se poate face accesând site-ul spitalului-  tbc-calarasi.ro,  zilnic și la orice oră, cu mențiunea că spitalul va confirma programarea dumneavoastră prin email/ telefonic de luni până vineri doar în intervalul orar 08,00-16,00

Consultatii ambulatoriu

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE INTEGRAT  -  PNEUMOLOGIE

acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/30.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a H.G. nr. 400/2014, în următoarele specialităţi şi competenţe/atestate de studii  complementare - pentru acupunctură şi planificare familială conform   Actului aditional nr.5 / 27.04.2015  la  Contractul de servicii medicale în asistenţă medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice  nr.161.1  / 26.06.2014.

In cadrul ambulatoriului de specialitate  se acorda servicii sociale prin personalul specializat din cadrul  Directiei  Generale Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi .

 

 

 

 Ambulatoriul integrat al Spitalului de  Pneumoftiziologie Calarasi acorda :

 

 1.   Investigatii   medicale  asigurati .

Consultul pneumologic se  face pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie /  medicului specialist.
La  recomandarea  medicului  ( sunt incluse in consult ) se pot efectua :

-       Radiografie

-       EKG

-       Spirometrie  ( spirometrie simpla sau test de bronhodilatator )

Acte necesare pentru  investigatii  in contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Calarasi

-          Bilet de trimitere medic familie /  medic specialist

-          Act identitate  - B.I / C.I.

-          Card national de sanatate

  PENTRU SERVICIILE  MEDICALE DECONTATE  DE CASA DE ASIGURĂRI   DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA

PLĂŢI SUPLIMENTARE  SUB NICIO FORMĂ

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
  2021      
Pachetul minimal de servicii        
         
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă      
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei:  
    a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
    b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; 1 consultaţie 
         
Pachetul de baza de servicii        
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
  maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani      
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
  maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii
pe lună
  maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei        
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. 1 consultaţie 
         
Denumire serviciu medical Număr puncte  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale              10,80 4 43,20 51,84
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani                12,80 4 51,20 61,44
NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate  se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe ţară), calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.  
         

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE 2021
             
Servicii diagnostice şi terapeutice          
             
Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
  c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
      A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x x x x x
5 EKG standard                                                             cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie 10 4,00 40,00 48,00
7 spirometrie                                                              alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie 10 4,00 40,00 48,00
8 pulsoximetrie                                                            medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie 10 4,00 40,00 48,00
      B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte          
12 spirograma + test farmacodinamic bronhomotor                                                             alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie 20 4,00 80,00 96,00
             
NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate pentru plata medicilor se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe ţară), calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.
 

 

 

I. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ
-  ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE  -
 
           
Tabel 1          
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON  
c1 c2  
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani - pentru fiecare situaţie de urgenţă   
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani -  pentru fiecare situaţie de urgenţă   
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat - pentru un episod de boala - ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii  
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat - 
la externarea din spital 
 
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună  
  maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat-  la externarea din spital  
3. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată - pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată  
4. Servicii diagnostice şi terapeutice a se vedea tabelul 3      
Tabelul 2 - Tarife consultatii          
Denumire serviciu medical Număr puncte  Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
 (lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)  
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%  
Consultaţia copilului şi adultului - cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani-  pentru specialități medicale                          10,80 2 21,60 25,92  
Consultaţia pentru specialități medicale- peste vârsta de 60 ani                            12,80 2 25,60 30,72  
           
           
           
           
           
Tabelul 3 -  Servicii diagnostice şi terapeutice          
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Număr puncte  Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar
 (lei)
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
    A. Proceduri diagnostice simple:  x x x x x
spirometrie                                                               pneumologie 10 2 20 24
pulsoximetrie                                                             pneumologie 10 2 20 24
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:   x x x x x
spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor                              pneumologie 20      
    F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple:  x x x x x
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)                                      pneumologie 7 2 14  
     
Tabelul 5          
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON  
c1 c2  
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană - pentru fiecare situaţie de urgenţă  
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană - pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată  
Tabelul 6 - tarife consultații          
Denumire serviciu medical Număr puncte  Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
 (lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)  
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%  
Consultaţia  pentru specialități medicale -  persoane neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani                        10,80 2 21,60 25,92  
Consultaţia pentru specialități medicale- persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani                            12,80 2 25,60 30,72  
           

2  Investigatii  medicale la cerere  /  contra cost , inclusiv cele necesare expertizarii capacitatii de munca:( nedecontate de  Casa de Asigurari de Sanatate ) , efectuate în ambulatoriul de specialitate  integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi  sunt  urmatoarele  :

 

  - radiografie pulmonara standard – 50  lei

  - investigatii BK pentru atestarea starii de sanatate - 50 lei

 -  investigatie spirografica pentru atestarea starii de sanatate  – 50 lei

 - consult clinic la medic pneumolog – 70 lei

 - examinare completa expertiza capacitatii  de munca   ( examen radiologic, examen BK, examen spirografic si examen clinic)  -  150 lei

 -  examinare completa pneumologica  ( examen clinic+ examen radiologic+ examen spirografic)- 150 lei

 

Acte necesare pentru investigatii  investigatii  la cerere :

-           Act de identitate  - B.I /  C.I.

 

AMBULATORIU INTEGRAT DE PNEUMOLOGIE

 

PROGRAM CONSULTATII

 

       
ZIUA CABINET AMBULATOR       

De luni pana vineri, 

08,00-15,00

prin rotatie

 

DR. DUMITRESCU SPIRIDON    

 

De luni pana vineri, 

08,00-12,00

prin rotatie


 

 

 

DR.MIRON COSMIN    

 

De luni pana vineri, 

08,00-15,00

prin rotatie

 

DR.NEGRU LIANA    

De luni pana vineri, 

08,00-15,00

prin rotatie

 

DR.TIGĂNILĂ ROBERT GEORGE    

De luni pana vineri, 

08,00-15,00

prin rotatie

 

DR.ȘALARIU ANA MARIA    
 

De luni pana vineri, 

08,00-15,00

prin rotatie

 

 DR.VASILIU VIRGILIU VALENTIN    

Programari se fac  la :     tel : 0242 313180

                                            tel : 0242 333431

                                            tel : 0242 333507

                                       mobil :  0761332195

interior  115