Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

                     CONDIȚII /CRITERII DE INTERNARE 

 

        Antet vedere -acreditare varianta FINALA.doc Left.png
 SPITALUL  DE  PNEUMOFTIZIOLOGIE  CALARASI           Antet vedere -acreditare varianta FINALA.doc Right.png

Strada Varianta Nord nr.2 , Loc.Călărași

Jud.Călărași , cod 910053

                                                                                                                                           Telefon : 0242 /313180, 0242 / 333507,  0242 / 313180                                            

                                                                Fax :0242 / 313180 

                                                         Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                

                                                  

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 

1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:

   a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;

   b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;

1.2. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului  şi să îl externeze dacă serviciile medicale

de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de

către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.

 

 PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:

a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală  continuă

b) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;;

c) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:

a) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.