Externarea programata
 
Va fi comunicata pacientului si / sau apartinatorilor acestora ( la nr.de telefon din FOCG ) in cazul persoanelor  cu dificultati de comunicare, cu o zi anterior (24 h) sau , cel tarziu, in dimineata zilei externari.

Pacientul / aparţinătorul desemnat, in cazul minorilor sau a persoanelor cu dificultăţi de comunicare si înţelegere, va primi:

-         bilet de externare si scrisoare medicala care va conţine antetul spitalului (cu date de contact),

datele de indentificare ale pacientului, conform foii de observaţie si a actelor de identitate prezentate de pacient, perioada internării, rezumatul foii de observaţie respectiv datele clinice, investigaţiile, consulturile interdisciplinare, tratamentul primit, evoluţia sub tratament si recomandările privind dieta, igiena, tratamentul la domiciliu, controalele periodice si cele pentru alte afecţiuni prin medicul de familie sau medici de diverse specialităţi, masuri profilactice corespunzător vârstei si stării de sănătate ale pacientului, precum și data prezentării la următorul control, conform aprecierii medicului curant.

-          se vor atașa la biletul de iesire rezultatele examinărilor paraclinice și ale consulturilor

interclinice efectuate pe parcursul internării in copie sau original in functie de caz.

             -          biletul de externare se va întocmi la externare

                        *       în 2 exemplare pentru pacientii care nu au tratament cu tuberculostatice ,din care unul se inmaneaza pacientului si unul ramane la FOCG/FSZ

                       *   in 3 exemplare pentru pacientii care fac tratament cu tuberculostatice,din care unul se imaneaza pacientului,unul se ataseaza in FOCG si cel de-al treilea este trimis prin corespondenta Dispensarului TBC in teritoriul caruia este arondata localitatea de domiciuliu a pacientului

-          scrisoarea medicală va fi adresata medicului de familie al pacientului, se va întocmi la

externare în 2 exemplare, din care unul se inmaneaza pacientului pentru a fi transmis medicului de familie și unul se va atașa în FOCG/FSZ.

-          pentru pacientii care necesita tratament in ambulatoriu se vor face recomandarile necesare

monitorizarii si/sau tratamentului, in cele doua documente de mai sus.

-          tratamentul va fi prescris pe retete gratuite, compensate sau simple, in functie de caz,

respectand legislatia in vigoare. Retetele gratuite sau compensate se elibereaza doar daca pacientul a facut dovada ca este asigurat.

-          decontul de cheltuieli pe pacient externat, întocmit în doua exemplare, din care un exemplar se

înmânează pacientului, unul rămâne anexat la foaia de observaţie,

     -concediul medical completat de catre medicul curant  conform.legislatiei in vigoare si vizat de seful de sectie cand e cazul, referate medicale catre serviciile de expertiza a muncii (dupa caz)

-          bilete de trimitere catre alte specialitati, adeverinta medicala

-          recomandare dispozitive medicale

Dupa inmanarea documentelor, pacientul  se poate schimba in haine de exterior.

In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este insotit pana la iesirea din spital de  o infirmiera.

 

Externarea pacienţilor la cerere contrar avizului medical

- se va face de către medicul curant sau medicul de garda, la cererea expresa a pacientului sau aparţinătorilor acestora pentru pacienţii minori sau care sunt in imposibilitate de a lua decizii, care va fi consemnata in foaia de observaţie si completata de catre pacient/reprezentant legal a  formularului din anexa 2.

- Numarul total de solicitari al externarilor la cerere, se va raporta lunar catre serviciul statistica pentru efectuarea analizei semestriala a acestor solicitari (mediu de provenienta, venituri, pregatire, statut social, sex, religie,varsta, s.a.).

- Pacientii externati la cerere vor primi aceleasi documente ca si la externarea in conditii obisnuite.

 Transferul pacienţilor catre alta unitate sanitara

În cazul în care un pacient internat este transferat catre alta unitate medicala, medicul care solicita  va întocmi documentele medicale necesare :

- se va intocmi bilet de trimitere catre specialitatea considerata de medicul curant/medicul de garda

- se va intocmi biletul de externare,scrisoarea medicală și se vor atașa rezultatele examinărilor paraclinice (imagistice și de laborator) efectuate pe parcursul internării; odată cu pacientul se pot transfera copiile /originalul examinărilor imagistice de înaltă performanță (CT, RMN, etc) în cazul în care medicul care va primi pacientul a solicitat acest lucru. După întocmirea scrisorii medicale medicul curant/de gardă va încheia FOCG și va preda FOCG registratorului medical care va realiza scoaterea din efectivul secției a pacientului transferat,

-Bolnavul va ajunge la locul transferului dupa caz cu ambulanta sau cu masina familiei.  

În cazul decesului unui pacient internat

- Se face conform procedurii pacientului decedat .

- Se întocmește epicriza de deces(biletul de externare) în 3 exemplare: unul rămâne atașat foii de observație, al doilea se înmânează aparținătorilor iar al treilea se transmite serviciului de statistica pentru raportarile catre DSP si instiintarea medicului de familie.