Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 

Condiţii de  externare

Informaţii externare:

Externarea pacienţilor se face de luni pana vineri intre orele 8,00-13,00, cu exceptia cazurilor de forta majora (deces, transfer interspitalicesc).

Ora externării va fi comunicată cu cel puţin o zi înainte de medicul curant, lucru ce vă va permite să vă anunţaţi familia sau altă rudă apropiată de externarea dumneavoastră.

In cazul externarii la cererea pacientului, acesta va solicita in scris acest lucru, mentionand ca solicita externarea contrar avizului medical.

Dacă nu aveţi telefon mobil solicitaţi ajutorul personalului angajat al spitalului.

La externare, pacientului asigurat i se eliberează următoarele documente:

  • bilet de ieşire din spital, acesta conţine evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă;
  • scrisoare medicală, care trebuie să fie transmisă medicului de familie;
  • prescripţie medicală: reţetă electronică gratuită sau compensată eliberată de medicul din spital la externarea bolnavului;
  • chitanţa: eliberată de biroul contabilitate din cadrul spitalului, pentru cazurile de co-plată;
  • fişa decontului de cheltuieli, conform Ordinului M.S. nr. 1100/2005 – privind introducerea decontului decheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;
  • certificatul de concediu medical (în cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea acestora).