Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

                                                                 INFORMATII PRIVIND COPLATA

 

  Incepand din data de 01.04.2013, in conformitate cu dispozitiile art.74 alin.(1) lit.c) din H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 si a Hotararii Comitetului Director al Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi  din data de 01 aprilie 2013 pacientii sunt  obligati sa achite coplata pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, in valoare de 10 lei.

Coplata se plateste de catre :

-         Pensionarii/somerii cu venituri mai mari de 900 lei;

-         Salarati;

-         Platitori directi;

Nu platesc  coplata :

a)copii  pana la varsta  de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri in munca;

b)bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite  de  Ministerul sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca , pensie sau alte resurse;

c)persoanele fizice cu venituri  din pensii si indemnizatie  sociala  pentru pensionari, de pana la 900 lei /  luna , indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri; 14.03.2016- lit.a  a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta  nr.5/2016 din 01/01/2018- litera  a  a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta 88 / 2017;

d) toate femeile insarcinate  si lauzele , pentru servicii medicale legate de evolutia  sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale

 

·      LA INTERNARE PACIENTII VOR FI INFORMATI DESPRE COPLATA SI VOR PRIMI „Declaratia pe propria raspundere”, PE CARE O VOR COMPLETA SI SEMNA.