A A A
ACTE NECESARE  LA INTERNARE:
 
-         Card de sanatate   /  adeverinta asigurata eliberata de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate 
-         Bilet de trimitere de la medicul de familie /  medic specialist
-         Acte doveditoare  asigurat – adeverinta salariat, talon pensie, talon ajutor social, talon somaj, apartenenta la un program national de sanatate. ( bilet de  externare sau consultatii care dovedesc ca pacientul este beneficiar  al unui program national de sanatate )
-         Act de  identitate  -  B.I / C.I.