Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
     
    CONSUMUL DE MEDICAMENTE 
             SUPORTATE DIN BUGETUL FONDULUI  NATIONAL UNIC DE ASIGURARI
                    SOCIALE DE SANATATE SI AL MINISTERULUI SANATATII
                     AN 2018
     
  LUNA Consumul  de medicamente suportate din bugetul  Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate  si al Ministerului Sanatatii               (valoare exprimata in lei)
  IANUARIE 48 815,6000
  FEBRUARIE 57 094,9200
  MARTIE 36 958,3100
   TRIM I 142 868,8300
  APRILIE 30 922, 7600
  MAI 41 852,1586
  IUNIE 34 796,1800
  TRIM II 107 571,0986
  SEMESTRUL I 250 439,9286
  IULIE 34 693,0155
  AUGUST 33 762,0631
  SEPTEMBRIE 33 445,4849
  TRIM  III 101 900,5635
  OCTOMBRIE 49 546,1087
  NOIEMBRIE 44 362, 9980
  DECEMBRIE 38 216, 3251
  TRIM IV 132 125,4318
  SEMESTRUL II 234 025, 9953
  AN 484 465,9239