Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

-                  Actele care reglementează organizarea şi funcţionarea spitalului

-                  Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și funcționare

-                  Structura organizatorică;

-                  Declaraţiile de avere / interese

-                  Tabelul cu funcțiile și veniturile brute conform art. 33 din Legea nr. 153/2017:

-                  Anunțurile și concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;

-                  Contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Călărași și DSP Călărași;

-                  Activitatea Consiliului Etic;

-                  Cheltuielile aferente supravegherii, prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;

-                  Bugetul de venituri și cheltuieli;

-                  Consumul de medicamente;

-                  Planul de achiziții.

-                  Comunicate de presă;

-                  Date de contact/program de lucru și/sau program de audiențe.