Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Spitalul are aprobata conform Ordinului MS nr. 744/2010 urmatoarea structura organizatorica :
-Secţia pneumologie I -51 paturi
din care:
-Secţia pneumologie II
din care :
46 paturi TBC
5 paturi pneumologie
- 51 paturi
46 paturi TBC
5 paturi pneumolgie
- 10 paturi spitalizare de zi aprobate de către Ministerul Sanatatii
- Camera de garda
- Farmacie
- Sterilizare
- Laborator analize medicale, BK
- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Laborator explorări funcionale
- Compartiment bronhologie
- Compartiment de prevenire si control al infecţiilor nozocomiale
-Ambulatoriu integrat cu cabinet de specialitate- pneumologie
-Biroul de management al serviciilor calitatii medicale
- Aparat funcţional