Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi, în calitate de operator de date cu caracter personal, se angajează să protejeze informațiile pe care le prelucrează în cadrul activităților sale, fie ca parte a furnizării de servicii medicale fie ca parte a altor operațiuni desfășurate.

  Suntem obligați, conform Regulamentului UE 679/2016,n calitate de operator de date cu caracter personal  să protejăm în mod specific datele cu caracter personal.

Solicitarea de informații prin intermediul site-ului nostru

La solicitarea de informații prin intermediul site-ului nostru, sunt colectate date cu caracter personal, cum ar fi informații de identificare si de contact: nume, număr de telefon și adresa de e-mail.

Vă oferim informații despre datele personale pe care le deținem în legătură cu dvs. în orice moment.

Putem să le rectificăm sau să le ștergem la cererea dvs., în măsura în care nu există nicio cerință legală de stocare.

Pentru a ne contacta, vă rugăm să folosiți detaliile de contact date la sfârșitul acestei Politici de confidențialitate.

Acordul privind stocarea datelor dvs. personale și utilizarea acestora pentru newsletter poate fi revocat în orice moment. 

Fiecare buletin informativ are un link către el.

De asemenea, puteți să vă dezabonați de pe acest site în orice moment sau să ne furnizați solicitarea prin intermediul datelor de contact furnizate la sfârșitul acestui document.

Contact

Dacă ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact, informațiile pe care le furnizați vor fi stocate în scopul procesării cererii și a posibilelor întrebări de urmărire.

Ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor

Noi respectăm principiile evitării stocarii excesive a datelor și minimizării datelor colectate.

Prin urmare, stocăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile menționate aici sau după cum prevăd diferitele perioade de stocare prevăzute de lege.

După încetarea scopului respectiv sau la sfârșitul acestor perioade, datele corespunzătoare vor fi blocate sau șterse în conformitate cu reglementările legale.

Cookie-uri

La fel ca multe alte site-uri web, folosim și așa-numitele "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt transferate de pe un server de site-uri pe hard disk. 

Acest lucru ne oferă automat anumite date, cum ar fi Adresa IP, browserul utilizat, sistemul de operare de pe computer și conexiunea la Internet.

Cookie-urile nu pot fi utilizate pentru a lansa programe sau pentru a transfera viruși pe un computer.

Pe baza informațiilor conținute în modulele cookie, putem facilita navigarea și permite afișarea corectă a site-urilor noastre web.
În nici un caz datele colectate de noi nu vor fi transmise terților sau nu va fi stabilită o legătură cu datele personale fără consimțământul dumneavoastră.
Desigur, puteți vizualiza și site-ul nostru fără cookie-uri.

Browser-ele pot să fie setate să accepte sau nu cookie-uri.

 • Puteți dezactiva oricând utilizarea cookie-urilor prin setările browser-ului dvs.
 • Utilizați funcțiile browserului dvs. de internet pentru a afla cum puteți schimba aceste setări.
 • Rețineți că unele funcții ale site-ului nostru Web ar putea să nu funcționeze dacă ați dezactivat utilizarea modulelor cookie.

Drepturile dvs. la informare, rectificare, restricționare prelucrare, stergere și opoziție

 • Aveți dreptul să primiți în orice moment informații despre datele dvs. personale stocate de noi. De asemenea, aveți dreptul de a rectifica, restrictiona sau, în cazul în care stocarea datelor nu este solicitată de lege, să cereți ștergerea datelor dvs. personale.
 • Contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor pentru mai multe detalii.
 • Detaliile de contact pot fi găsite în partea de jos.
 • De asemenea, puteți să vă modificați sau să vă retrageți oricând consimțământul acordat.

Schimbarea politicii noastre de confidențialitate

 • Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate pentru a ne asigura că respectă cerințele legale în vigoare sau pentru a implementa modificările aduse serviciilor noastre în Politica de confidențialitate.
 • In acest caz, vizita dvs. pe site-ul nostru web va face obiectul noii politici de confidențialitate.

Întrebări adresate ofițerului nostru pentru protecția datelor

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL (PACIENȚI)

 Conform Regulamentului UE 679/2016,    Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi, este un operator de date de natură personală.

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi, colectează și prelucrează date în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce-i revin conform legii, respectiv prestarea serviciilor medicale . Sunteţi obligat(ă) să ne furnizaţi datele solicitate pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestora poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizării serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: Legea 95/2000, Legea nr.333/2003 şi Regulamentul UE 679/2016 (criteriile de la art.6(1) și criteriile de la art.9(2)a și h).

 Destinatarii informaţiilor pot fi: Ministerul Sănătaţii, DSP Calarasi, Curtea de Conturi, CNAS, CJAS Calarasi, SNSPMS, ANMCS, RENAR, Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială sau alte instituții.

 Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică.

 Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu.

 În cazul utilizării unor persoane împuternicite, dacă datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm că acestea sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

 Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

 Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal .

 Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal,

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi, este un operator de date.

De ce colectăm informații despre dvs.

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi,  colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și  pentru îndeplinirea cerinţelor legale.

Ȋn momentul participării la un proces de recrutare la  Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi,  putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume );
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon );
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate );
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație );
 • Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu );
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare );
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate );
 • Identificatori online (adresă email, IP, user șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • în cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;
 • în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul spitalului
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

 Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în  sau în Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi, derularea contractului de muncă.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal conform legislatiei in vigoare:

 • Legea nr. 95/2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53 / 2003, Codul muncii;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia.
 • Regulamentul UE 679/ 2016.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Calarasi ;
 • Ministerul Muncii, ITM, ANAF, Curtea de Conturi;
 • CNAS, CJAS Calarasi , SNSPMS;ANMCS; RENAR
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială;
 • Furnizori de servicii (: institutii bancare, furnizori servicii IT etc.).
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii;

 Cum protejam informațiile confidențiale colectate

 Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică.

 Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

 De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în  incinta 

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi.

 Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(SUPRAVEGHERE VIDEO)

Conform Regulamentului UE 679/2016  Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi, este un operator de date.

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi,, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, colectează și prelucrează înregistrari video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor utilizate în furnizarea serviciilor medicale precum şi pentru prevenirea și combaterea infracţionalităţii.

 Supravegherea prin mijloace video se utilizează doar în situaţia în care mijloacele convenţionale aplicate sunt considerabil mai puţin eficiente în realizarea obiectivelor menţionate, conform analizei de risc efectuate la nivelul organizaţiei.

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi, nu prelucrează în scop privat datele cu caracter personal rezultate în urma monitorizării video iar sistemul de supraveghere nu este utilizat pentru monitorizarea activităţii angajaţilor sau colaboratorilor sau pentru pontajul angajaţilor.

 Sistemul video existent a fost instalat în urma unor analize de risc, anexate planurilor de protecţie şi pază.

Zonele supravegheate video cuprind:

 • zone de acces şi spaţii destinate publicului,
 • zone cu acces restricţionat
 • împrejurimile clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare

Nu sunt monitorizate zone în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birouri, toalete sau alte locaţii similare. Înregistrarea se face 24 / 24 ore.

 TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Decizia nr.174/2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal.

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, supravegherea video se desfășoară în temeiul art.6(1) c – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului sau în temeiul art. 6(1) d – prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite sau permite accesul la imaginile înregistrate unor autorităţi naţionale.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate sunt păstrate în formă electronică iar pentru protecţia acestora sunt implementate următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:

 • limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerinţelor legale;
 • acces fizic restricţionat la spaţiile unde se află mediile de stocare (DVR-urile) pe care se stochează imaginile înregistrate;
 • limitarea accesului la imaginile care se derulează în timp real la angajaţii / agenţii desemnaţi să desfăşoare activitatea de pază;
 • control acces logic la înregistrări. Doar administratorul de sistem (numit de către organizaţie), are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor;
 • instruire privind cerinţele legate de confidenţialitatea datelor și acorduri de confidenţialitate pentru persoanele (angajaţi ai organizaţiei sau ai persoanelor împuternicite) care vizualizeaza imaginile care se derulează în timp real sau au acces la imaginile înregistrate;
 • asigurarea contractuală sau prin acorduri că persoane împuternicite implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul organizaţiei.

Durata de stocare este în conformitate cu cerinţele legale (30 de zile), după acest interval imaginile ştergându-se automat în ordinea în care au fost înregistrate.

În cazul producerii unui incident de securitate sau a înregistrării unei solicitării întemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a imaginilor poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate sau de soluţionare a solicitării primite.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 • dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de a obţine din partea organizaţiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții;
 • dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții.

 Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 În cazul solicitării de acces la imagini înregistrate care vă privesc, soluționarea cererii se poate face prin acordarea accesului la înregistrarea solicitată sau prin transmiterea unei copii a acesteia.  Cererea de acces trebuie să menţioneze data, ora, locaţia pentru care se dorește acces la înregistrarea camerei de supraveghere.

 Înregistrarea furnizată în cazul solicitării de acces depinde de condiţiile tehnice de înregistrare, de condiţiile în care a avut loc preluarea imaginilor și de drepturile altor persoane care pot aparea în înregistrare (imaginile în care apar alte persoane vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor).

 Este posibilă restricţionarea accesului pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane (de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau imaginile acestora nu se pot edita).

 Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

 Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea.

 Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi afișată pe site-ul organizaţiei.

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.