A A A

COMITETUL DIRECTOR

-Dr.Dumitrescu Spiridon-Manager Spital

-Dr.Miron Cosmin - Director Medical

- Ec.Dediu Marilena-Director Financiar Contabil

 

 BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE 

 - Biolog  Nicolae Iuliana - coord.laborator analize medicale  cu inlocuitor biolog Francu Romina Carmen

 - Dr.Tiganila Robert George- medic  coord. sectia II

 - As.med.pr.Ghezarie Marieta -  as.med.pr.cordonator sectia II

 - As.med.pr. Gruia Mihaela- sectia II

 - Dr.Negru Liana- medic coord. sectia I

 - As.med.pr. Olteanu  Gabriela Simona - as.med.pr.coord.sectia I

 - As.med.pr.Ene Ionela - sectia I

 - As.med.pr. Ene Corina Mariana - farmacie

  - Cons.jur. Topologeanu Nicolae Mihai - contencios administrativ

  - Ec.Dinu Florentina Claudia -  comp.fin.cont.

  - Ref.de spec.Vatafu Tudorita- RUNOS

  - Ec.Constantin Elena- comp.fin.cont.

 - Ref.de spec. Soare Iordana - RUNOS

  - Ing.Parota Gheorghe - comp.Achizitii

  - Ref.de spec.Stefan Vasile - comp.Administrativ

  - As.med.pr. Stan Dumitra 

  - As.med.pr.Culea Daniela Iuliana

  - As.med.pr.Rosu Florina

  - As.med.pr.Alexandru Elena Valentina- as.med.pr.coord.Disp.TBC

 

COMITETUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 -Dr.Dumitrescu Spiridon- manager spital - presedinte CSU

 -Dr.Miron Cosmin  director medical - loctiitor  implicat in toate activitatile

 -Ec.Dediu Marilena - director financiar contabil -  responsabil cu asigurarea resurselor  financiare desfasurarii activitatilor 

- Ing.Parota Gheorghe  - comp.achizitii  - responsabil cu asigurarea aprovizionarii ritmice a sectiilor  ( inclusiv pentru resursele materiale suplimentare solicitate )

- Dr.Negru Liana- medic coordonator sectia I- responsabil cu coordonarea activitatii sectiei si comunicarea cu conducerea spitalului.

- Dr.Tiganila Robert George - medic specialist  sectia II- responsabil cu coordonarea activitatii sectiei si comunicarea cu conducerea spitalului.

-  As.med.Olteanu Gabriela Simona  -  asistent coordonator sectie I - responsabil cu coordonarea  activitatii  de acordare  a primului ajutor

 - As.med. Ghezarie Marieta  - asistent coordonator  sectie II - responsabil cu coordonarea  activitatii  de acordare  a primului ajutor

 - As.med.farmacie  Ene Corina - responsabil cu furnizarea de medicamente  catre sectii

 - Bch.Nicolae Iuliana - sef laborator  - responsabil cu efectuarea analizelor

 - Ref.de spec..Stefan Vasile - comp.administrativ - responsabil cu controlul accesului  in spital si asigurarea mijloacelor de transport necesare  pentru transferul pacientilor intre sectii  sau evacuarea unor sectii, precum si paza in spital

 - Soare  Iordana  - comp.RUNOS - responsabil cu centralizarea solicitarilor  de personal , redistribuirea  personalului  intre sectii  si convocarea  de personal suplimentar (din spital sau din exteriorul lui )

 - Ref.de spec.Micut Victorita -comp.statistica  -  responsabil de asigurarea comunicarii cu sectiile  si cu esaloanele superioare.

 - Malache Cornel - magaziner - responsabil cu asigurarea aprovizionarii ritmice a sectiilor  (inclusiv  pentru resursele materiale  suplimentare solicitate )

 - Medicul de garda - loctiitor al directorului medical  pe care il inlocuieste  in caz de indisponibilitate a acestuia.

 

 

COMITETUL DE PREVENIRE  AL INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE  DIN CADRUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASI

-Presedinte- Dr.Truica Camelia -medic primar epidemiolog -   compartiment de prevenire  IAAM

- Membru - Dr.Miron Cosmin - director medical

- Membru- Dr.Tiganila Robert George - medic coordonator sectia II - responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor

-Membru - Dr.Negru Liana - medic  coordonator sectia I

- Membru  - Iacob Daniela -  Farmacist

-Membru - Nicolae Iuliana - coordonator  laborator analize medicale

- Membru- Olteanu Gabriela Simona - as.med.pr.coordonator sectia I

-Membru - Ghezarie Marieta  - as.med.pr.coordnator  sectia II

- Membru - Ene Corina  - asistent medical principal farmacie

- Secretar - Radulescu Rodica Georgeta  - as.med.pr.comp. de prevenire I.A.A.A.M.

 

 

 

COMITETUL PENTRU UTILIZAREA  ANTIBIOTICELOR  SI FARMACOVIGILENTA 

-Dr.Miron Cosmin -director medical

-Dr.Negru Liana - medic coordonator sectia I

-Dr.Tiganila Robert George  - medic specialist pneumolog sectia II

- Dr. Vasiliu Virgiliu Valentin - medic specialist pneumolog sectia II

-Dr.Truica Camelia -medic primar epidemiolog

- Iacob Ionela - Farmacist

-As.med.pr. Ene Corina Mariana - farmacie