Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

   

Accesul mass-media este reglementat  prin procedura PO-BMC 05  - accesul mass-media in spital si conditiile pastrarii anonimatului  pacientului si a confidentialitatii privind internarea si tratamentul sau in relatia cu mass-media.

 

Persoanele responsabile privind comunicarea externa si purtatorii de cuvant ai Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi au fost numiti prin decizia nr.110 / 21.07.2022 :

 - Ec. Onofrei Costel Cristian, manager interimar - tel:0242 / 313180

 - As. Ene Corina - tel:0242 / 313180

---------

   

 ACCES MASS -MEDIA

    Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului decat cu acordul conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonice si cu permis de vizitare.

    Reprezentantii mass-media vor fi pe parcursul vizitei insotiti permanent de un reprezentant al spitalului. Accesul in sectiile/ compartimentele spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de comp.      

     Pentru reprezentanţii mass-mediei, accesul în unitate se realizeaza numai pe baza legitimatiei de acreditare şi a cărţii de identitate sau cu acordul Managerului. Pentru obtinerea acordului de interviu, anterior, reprezentantii mass-mediei vor face o solicitare scrisa în vederea obţinerii acordului de principiu al pacientului şi al  Managerului.

     Managerul va stabili locurile şi condiţiile în care se va putea filma cu ocazia luarii unui interviu unui pacient, în conditiile respectării drepturilor pacientului la intimitate. Va trebui să existe acordul pacientului (consemnat în scris de catre acesta) pentru a se putea realiza un interviu pacientului.

     Interviul se va desfasura într-un spatiu care să nu afecteze refacerea sau odihna altor pacienţi, stabilit de seful de comp şi aprobat de Manager.

     Legatura dintre spital si mass media este asigurata de purtatorul de cuvant al spitalului, desemnat prin decizie. Purtătorul de cuvant desemnat va realiza şi va asigura transmiterea mesajelor conducerii spitalului referitor la situaţia creată de acordarea interviului, fie prin interviu fie prin postarea pe site-ul spitalului.

     În virtutea dreptului la informare, există posibilitatea ca pentru un pacient să se solicite de catre mass-media luarea unui interviu. Pentru a se respecta confidentialitatea actului medical şi a datelor referitoare la starea pacientilor spitalului, se interzice divulgarea informatiilor despre starea medicală a unui pacient, aceasta putându-se realiza doar cu acceptul scris al acestuia. Dacă exista acceptul pacientului, purtatorul de cuvant desemnat va contacta seful comp./ medicul curant al pacientului pentru a obtine datele generale despre starea pacientului în cauza şi va oferi o scurta descriere a starii sau a evolutiei starii de sanatate, cum ar fi: pacientul este în “stare grava”, “stabil”, “evolutia este favorabila/nefavorabila” etc.

     Ziaristii acreditati au acces la biroul Managerului şi în sala precizata pentru susţinerea conferintei de presa. Ziaristii acreditati pot solicita organizarea unor întalniri, dezbateri şi conferinte de presa cu persoanele din conducerea spitalului. Ziaristii acreditati nu pot interveni, sub nici o forma, în desfasurarea comisiilor medicale de lucru şi au obligatia sa se alinieze normelor deontologice din domeniu .

      Liber acces la informațiile de interes public 

 Spitalul are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:

   a) documentele care reglementează organizarea și funcționarea spitalului

   b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe cu managerul spitalului;

   c) numele și prenumele persoanelor din conducerea spitalului și ale responsabilului cu difuzarea informațiilor publice;

   d) coordonatele de contact ale spitalului respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii web

        Acordarea interviurilor

   Interviurile în cadrul spitalului vor fi acordate numai de catre purtatorul de cuvânt cu respectarea urmatoarelor reguli:

- declarațiile referitoare la o persoana se vor face respectand drepturile și libertățile fundamentale ale omului .

- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, nationalitatea, rasa sau religia unei persoane precum și un eventual handicap al acestuia.

- informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legatura cu boala și cu alte diverse fapte, se vor pune la dispoziția reprezentanților mass-media numai cu acordul persoanei  sau în cazul unui persoane fara discernamant ori decedata, cu acordul familiei sau aparținatorilor.

   Responsabilul cu mass-media va însoți reprezentantii mass-media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

  Acordurile în scris vizavi de oferirea informatiilor cu privire la starea de sanatate, medicamentatie, tratament, condiție fizica, etc, sau cu privire la luarea unor interviuri sub forma de înregistrare audio/video sau poza, se vor da pe formular ”Acord în scris al pacientului”.

   Responsabilul cu mass-media va avea grijă ca deplasarea reprezentantilor mass-media în incinta spitalului să se faca numai cu ecuson și halat corespunzator.

   Purtatorul de cuvant va sesiza Managerul imediat ce observa filmari cu camera ascunsa sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media.