A A A

     Accesul mass-media este reglementat  prin procedura PO-JUR-09 - Procedura generala  privind accesul mass-media in spital si conditiile pastrarii anonimatului  pacientului si a confidentialitatii privind internarea si tratamentul sau in relatia cu mass-media.

 

Persoanele responsabile privind comunicarea externa si purtatorii de cuvant ai Spitalului de Pneumoftiziologie Calarasi au fost numiti prin Dispozitia managerului   nr.51 / 16.05.2012 :

 - Dr.Dumitrescu Spiridon- manager spital - tel:0242 / 313180

 - Ene Corina - as.med.pr.farmacie - tel:0242 / 313180