A A A
   
  CONSUMUL DE MEDICAMENTE 
           SUPORTATE DIN BUGETUL FONDULUI  NATIONAL UNIC DE ASIGURARI
                  SOCIALE DE SANATATE SI AL MINISTERULUI SANATATII
                   AN 2019
   
LUNA Consumul  de medicamente suportate din bugetul  Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate  si al Ministerului Sanatatii               (valoare exprimata in lei)
IANUARIE 42 220,3351
FEBRUARIE 45 841,7743
MARTIE 38 353,8213
 TRIM I 126 415, 9307
APRILIE 29 624,4906
MAI 43 980,6327
IUNIE 36 879,3830
TRIM II 110 484,5063
SEMESTRUL I 236 900, 4370
IULIE 33 616,6176
AUGUST 38 707,4629
SEPTEMBRIE  
TRIM  III  
OCTOMBRIE  
NOIEMBRIE  
DECEMBRIE  
TRIM IV  
SEMESTRUL II  
AN